Valikko Sulje

Parashat ja Profeetat

Raamatun opetuksia juutalaisessa perinteessä

Juutalaisuudessa on perinne lukea viikottain Raamatun Tooran (viisi Mooseksen kirjaa) jaksoja synagogassa sapattina, lauantaina, sekä myös juutalaisina juhlapäivinä. Tätä perinnettä kutsutaan nimellä “parashat”, joka tarkoittaa “osio”. Tämä käytäntö alkoi jo muinaisessa Israelissa ja on jatkunut aina nykypäiviin asti.

Parashat-jaksot ovat peräisin Tooran viidestä kirjasta (1. Mooseskirja, 2. Mooseskirja, 3. Mooseskirja, 4. Mooseskirja ja 5. Mooseskirja) ja niitä luetaan järjestyksessä yksi kerrallaan joka viikko synagogassa. Lukujärjestyksen suunnitteluun käytetään erityistä juutalaista kalenteria. Lukujaksot opettavat myös arvoja, joita voidaan soveltaa kaikkiin uskontoihin ja elämäntilanteisiin. Ne opettavat arvoja kuten uskoa, perheen merkitystä, yhteisöllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, jotka ovat tärkeitä kaikille uskonnoille ja yhteiskunnille. Lukujaksot tarjoavat syvemmän ymmärryksen Toorasta ja sen opetuksista sekä yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen.

Viikottainen parashat-jakso on jaettu seitsemään osaan, jokainen osa luetaan yhtenä sapattina, ja se kattaa Tooran koko viiden kirjan kirjallisuuden. Parashatin lukeminen on tärkeä osa juutalaista perinnettä, sillä se auttaa ymmärtämään ja syventämään Pyhien kirjoitusten opetuksia ja arvoja. Viikoittainen Tooran lukeminen auttaa juutalaisia pysymään yhteydessä perinteeseensä ja oppimaan tärkeitä opetuksia juutalaisesta uskonnosta ja elämästä. Parashat-jaksot ovat myös tärkeä osa juutalaisten juhlien valmistautumista, sillä niissä käsitellään monia juutalaisille tärkeitä teemoja ja tapahtumia.

Profeettojen lukujaksot luetaan synagogassa sunnuntaisin. Niiden tarkoitus on auttaa ymmärtämään profeettojen opetuksia ja niiden merkitystä juutalaisessa perinteessä. Profeettojen lukujaksot kattavat erilaisia aiheita, kuten moraalia, etiikkaa, jumalasuhteita ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Israelin juhlat seinäkalenteri sisältää sisältää viikottaiset lukujaksot Toorasta, Profeetoista ja Uudesta liitosta. Kaikki nämä lukujaksot ovat tärkeitä osia ja niiden lukeminen auttaa syventämään ymmärrystä Raamatun opetuksista ja niiden merkityksestä uskonnollisessa kontekstissa.

Toran lukeminen ja sen lukujaksojen esittelyihin tutustuminen voi tarjota mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun. Lukemalla Toraa ja pohdiskellen sen opetuksia voi saada oivalluksia oman elämän haasteisiin, arvoihin ja eettisiin kysymyksiin. Se voi tarjota uusia näkökulmia ja inspiroida syvempään itsetutkiskeluun.